Πως να στήσουμε ένα look με ένα έντονο κομμάτι “πρωταγωνιστή῾

Συχνά Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα look και δεν ξέρουμε πως να ξεκινήσουμε.  Ας δούμε απλά βήματα που θα μας βοηθήσουν να στήσουμε το look μας.

  • Θα πρέπει να επιλέξουμε το κύριο κομμάτι και να αρχίσουμε να χτίζουμε επάνω σε αυτό. Το κομμάτι που θα επιλέξουμε ως κύριο είναι ο πρωταγωνιστής του look μας.  Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να στήσουμε το look μας πάνω σε αυτό. 

  • Τοποθετούμε το κύριο κομμάτι πάνω στο κρεβάτι και αρχίζουμε να συνδυάσουμε τα υπόλοιπα κομμάτια έτσι ώστε να πετύχουμε ένα ολοκληρωμένο look. 

  • Εφόσον το κύριο κομμάτι είναι αρκετά έντονο κρατάμε χαμηλούς τόνους στα υπόλοιπα κομμάτια. Παρόλαυτά, τα υπόλοιπα κομμάτια θα πρέπει να δημιουργήσουν μία ολοκληρωμένη εικόνα και παράλληλα να αναδεικνύουν τον ᾽πρωταγωνιστή᾽. 

  • Εκτός από τα υπόλοιπα ρούχα που ολοκληρώνουν αυτό το look σημαντικό ρόλο παίζουν τα αξεσουάρ, τα παπούτσια μας και φυσικά το χτένισμα και το make up.  Καθώς το κομμάτι ῾πρωταγωνιστής῾ είναι ένα αρκετά έντονο ρούχο, θα πρέπει να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους στα υπόλοιπα κομμάτια, στα παπούτσια και στα αξεσουάρ έτσι ώστε να μην μπερδεύουμε το βλέμμα.  

  • Παρόλαυτά, μπορούμε να κάνουμε αρκετά έντονο χτένισμα εάν το κομμάτι ῾πρωταγωνιστής῾ του look μας είναι μία φούστα ή ένα παντελόνι ἐτσι ὠστε να υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στο κεφάλι και στο αρκετά έντονο ρούχο.