Γεωργία: Το Χρυσόμαλλο Δέρας των μεταρρυθμίσεων στον Alpha το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου στις 13:30

Σε μια εποχή που η ανάπτυξη έρχεται από τις επενδύσεις, αυτές γίνονται μόνο όπου υπάρχουν μεταρρυθμίσεις...

Ο πρέσβης της Δημοκρατίας της Γεωργίας περιγράφει στον Alpha και τον Ηλία Σιακαντάρη πώς η χώρα του ξεπέρασε τα προβλήματά της, πέρασε μεταρρυθμίσεις κι έγινε πρότυπο οικονομικής ελευθερίας και ελκυστικός επενδυτικός προορισμός.