Τα σχέδια των "it" girls by Folli Follie!

Η Folli Follie παρουσιάζει τα σχέδια που θέλει να αποκτήσει κάθε "it" girl.  Τρεις συλλογές αντιπροσωπεύουν κάθε "it" girl: On the Go -  Fashionably Silver CollectionsMetallic Love.   

Ανακαλύψτε τες!