5 ερωτήσεις που θα πρέπει να κάνεις σε ένα interview - Interview Questions!

Βρίσκεσαι σε αναζήτηση εργασίας, έχεις στείλει πληθώρα βιογραφικών και η πολυπόθητη επαγγελματική συνέντευξη έρχεται!  Πραγματοποίησες τον σκοπό σου?  Η πραγματικότητα είναι ότι τις περισσότερες φορές έχεις κάνει μόνο το πρώτο βήμα ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ίσως κατά το ήμισυ.  Ανάλογα με τα εύρος της επιχείρησης και της διαδικασίας που ακολουθείται.  Παρόλαυτά, έχεις κάνει ένα από τα πιο σημαντικά βήματα ώστε να έχεις την ευκαιρία να επισκεφτείς την εταιρεία και να κάνεις μία επαγγελματική συζήτηση είτε τον υπεύθυνο προσωπικού ή με τον μελλοντικό σου προϊστάμενο ή με τον γενικό διευθυντή και σε κάποιες περιπτώσεις ιδιοκτήτη ανάλογα με την θέση για την οποία έχεις αιτηθεί και το μέγεθος της εταιρείας.  Σε κάθε περίπτωση είναι η μεγάλη ευκαιρία να συστηθείς και να αιτιολογήσεις τους λόγους για τους οποίους είσαι ο/η κατάλληλος/η  υποψήφιος/α για την συγκεκριμένη θέση εργασίας. 

Εκτός από τις ερωτήσεις που θα σου θέσει ο συνεντευξιαστής έχεις την ευκαιρία να θέσεις και τις δικές σου ερωτήσεις.  Συνήθως στο τέλος της συνέντευξης ο συνεντευξιαστής αφήνει τον απαιτούμενο χρόνο για τυχόν ερωτήσεις καθώς σε ρωτάει εάν έχεις κάποιες απορίες/ερωτήσεις.  Βέβαια, εάν σου δίνεται η κατάλληλη ευκαιρία χωρίς να διακόπτεις τον συνεντευξιαστή μπορείς να θέτεις τις ερωτήσεις σου κατά την διάρκεια της συζήτησης σας.  Είναι πολύ σημαντικό να θέσεις τις δικές σου ερωτήσεις διότι δείχνεις το ενδιαφέρον σου για την συγκεκριμένη θέση και την εταιρεία.  Η κατάλληλη προετοιμασία πριν την πολυπόθητη επαγγελματική συνέντευξη θα σε διευκολύνει ώστε να έχεις δημιουργήσει μία λίστα με πιθανές ερωτήσεις.  Βέβαια κατά την διάρκεια της συνέντευξης πολλές από αυτές τις ερωτήσεις υπάρχε πιθανότητα να απαντηθούν από την άλλη νέες απορίες μπορεί να προκύψουν μέσα από την συνέντευξη.  Εάν σε διευκολύνει μπορείς να δημιουργήσεις μία λίστα με πιθανές ερωτήσεις στην ατζέντα σου.  Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής συνέντευξης θα ήταν χρήσιμο να σημειώνεις λέξεις κλειδιά που θα σε διευκολύνουν ώστε να θυμηθείς τις νέες ερωτήσεις που θα ήθελες να θέσεις στον συνεντευξιαστή. 

Οι παρακάτω 5 θεματικές ερωτήσεις μπορούν να σε διευκολύνουν ώστε να προετοιμάσεις κάποιες σημαντικές ερωτήσεις για την  επόμενη επαγγελματική σου συνέντευξη.

  • ·Η συγκεκριμένη θέση προϋπήρχε ή πρόκειται για μία νέα θέση?
  • Ποια είναι τα πιο σημαντικά προσόντα/δεξιότητες για την συγκεκριμένη θέση?  (μέσα από αυτή την ερώτηση μπορείς ίσως να αναφέρεις κάποιες από τις δεξιότητες που δεν είχες την ευκαιρία να αναφέρεις κατά την διάρκεια της συνέντευξης)
  • Ποιος είναι ο άμεσος προϊστάμενος για την συγκεκριμένη θέση?
  • Τι είναι σημαντικό για την εταιρεία ώστε να είναι κάποιος επιτυχημένος στην συγκεκριμένη θέση?  Ποια είναι τα KPI’s?
  • Ποια είναι η διαδικασία της επιλογής για τον κατάλληλο υποψήφιο και ποιο είναι το επόμενο βήμα?

 

Καλή Επιτυχία!! 

Best of Luck!!

Vicky StoukiComment