Η Έκθεση Αειφορίας του Ομίλου H&M για το 2016 παρουσιάζει νέους στόχους,

Η Έκθεση Αειφορίας του Ομίλου H&M για το 2016 δημοσιεύεται σήμερα, και παρουσιάζει διάφορους νέους στόχους, μεταξύ των οποίων μια δέσμευση του Ομίλου να χρησιμοποιεί 100% ανακυκλωμένα υλικά ή άλλα υλικά από αειφόρες πηγές έως το 2030, καθώς και να πετύχει θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του έως το 2040.

Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο είναι η δέσμευση να στραφεί σε 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια. Το 2016, το 96% της ηλεκτρικής ενέργειας στις λειτουργίες της εταιρείας παγκοσμίως προήλθε από ανανεώσιμες πηγές. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι το 2016 η H&M αναδείχθηκε ο μεγαλύτερος παγκοσμίως χρήστης βαμβακιού, το οποίο είναι πιστοποιημένο από την οργάνωση Better Cotton Initiative. Σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση, ο Όμιλος H&M συνεχίζει να προωθεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ανάπτυξης. Από το 2013, όταν ξεκίνησε η παγκόσμια πρωτοβουλία Garment Collecting, ο Όμιλος H&M έχει συγκεντρώσει 39.000 τόνους η χρησιμοποιούμενων υφασμάτων. Έως το 2020, η εταιρεία σκοπεύει να συγκεντρώνει κάθε χρόνο τουλάχιστον 25.000 τόνους υφασμάτων. Η έκθεση δείχνει επίσης ότι συνεχίζονται ε ικανοποιητικό ρυθμό οι προσπάθειες να αναβαθμιστούν τα προγράμματα για τις εργασιακές σχέσεις και τους μισθούς αξιοπρεπούς διαβίωσης του Ομίλου H&M.

«Θέλουμε να αξιοποιούμε το μέγεθος και την κλίμακα του Ομίλου ας για να πρωτοστατούμε στη μετάβαση προς ία κυκλική και ανανεώσιμη βιομηχανία μόδας, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τη δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση στην εταιρεία μας. Γι' αυτό αναπτύξαμε μια νέα στρατηγική, ώστε να αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο τις ενέργειες που κάνουμε στο θέα της αειφορίας,» λέει η Anna Gedda, Υπεύθυνη Αειφορίας του Ομίλου H&M. «Θέλουμε να πρωταγωνιστούμε δίνοντας το καλό παράδειγμα, να ανοίγουμε νέους δρόμους και να δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα – τόσο από περιβαλλοντικής, όσο και από κοινωνικής πλευράς – για να κάνουμε τελικά τη μόδα αειφόρο και την αειφορία μόδα. Η θετική για το περιβάλλον στρατηγική ας είναι ένας τρόπος να το κάνουμε αυτό», προσθέτει.