Το Διοικητικό Συμβούλιο του SAFILO GROUP S.P.A. εγκρίνει τα οικονομικά αποτελέσματα της 30ης Σεπτεμβρίου 2015

Συνεχιζόμενες ισχυρές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές οδηγούν σε περαιτέρω μείωση του Καθαρού Χρέους και σε χρηματοοικονομική μόχλευση κάτω από 1x

Θετική δυναμική των πωλήσεων στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και σε σημαντικές νέες αγορές, συνεχιζόμενες αντιξοότητες στην Ασία

Βελτίωση λειτουργικής μόχλευσης του τρίτου τριμήνου καθώς ο Όμιλος εκτελεί το Σχέδιο του για το 2020, χωρίς να υπάρχει ακόμη συμψηφισμός της απόδοσης του πρώτου εξαμήνου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Safilo Group S.p.A. – του φημισμένου  Ιταλικού κατασκευαστή και  δημιουργού γυαλιών, εισηγμένου στο Ιταλικό χρηματιστήριο - ενέκρινε στις 5 Νοεμβρίου 2015 τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου και των πρώτων εννέα μηνών του 2015. Για τους πρώτους εννέα μήνες, οι καθαρές πωλήσεις της Safilo αυξήθηκαν κατά 10,6% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους σε τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες και κατά 1,0% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η απόδοση του 3ου τριμήνου ανά περιοχή προσομοίαζε πολύ με τις τάσεις πωλήσεων που καταγράφηκαν κατά το δεύτερο τρίμηνο: οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9,0% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2014 σε τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες και κατά 0,9% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, συνεχίζοντας να αντανακλούν ισχυρή επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τη νέα περιοχή της Μέσης Ανατολής και ασθενέστερες επιδόσεις στις πιο απαιτητικές συνθήκες αγοράς στην Ασία και τη Βραζιλία.

Στους πρώτους εννέα μήνες τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 6,8% και το μικτό περιθώριο ανήλθε σε 60,2% των πωλήσεων. Στο τρίτο τρίμηνο, τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 6,6%, ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε στο 58,8% των πωλήσεων, επηρεασμένο αρνητικά από τις ξένες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Στο τρίτο τρίμηνο, οι σχεδιαζόμενες βιομηχανικές συνέργειες και οι πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους αντιστάθμισαν σημαντικά τις αυξήσεις του κόστους πληθωρισμού και του κόστους απαξίωσης που έχουν επηρεάσει τη βιομηχανική απόδοση του έτους μέχρι σήμερα.

Σε επίπεδο λειτουργίας, τα προσαρμοσμένα1 EBITDA έπεσαν κατά 10,3% τους πρώτους εννέα μήνες, αλλά ο Όμιλος παρουσίασε για πρώτη φορά μέσα στο έτος αύξηση κατά το τρίτο τρίμηνο, κατά 1,2% έναντι του προηγούμενου έτους. Το προσαρμοσμένο EBITDA1 διαμορφώθηκε σε 8,1% και 5,2% των πωλήσεων αντίστοιχα, κατά τους πρώτους εννέα μήνες και το τρίτο τρίμηνο του έτους. Την τελευταία αυτή περίοδο παρουσιάστηκε βελτίωση στη λειτουργική μόχλευση σε σύγκριση με την πρώτη περίοδο του έτους καθώς ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων σε νέες διαφημιστικές εκστρατείες και καμπάνιες προϊόντων άρχισε να γίνεται ηπιότερος και τα οφέλη των έργων οικονομικής απόδοσης έγιναν εμφανέστερα.

Με την εξαίρεση των αρνητικών επιπτώσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των αδειών που διακόπηκαν κατά το τρίτο τρίμηνο, τόσο το Μικτό περιθώριο όσο και το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκαν σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Για τους εννέα μήνες μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, ο Όμιλος σημείωσε Ελεύθερες Ταμειακές Ροές 66.8 εκατομμύριων Ευρώ, κατεβάζοντας το Καθαρό Χρέος του Ομίλου στο τέλος της περιόδου κάτω από το όριο των 100 εκατομμυρίων Ευρώ, για πρώτη φορά, στα 97.1 εκατομμύρια Ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη συνεχιζόμενη βελτίωση στο καθαρό κεφάλαιο κίνησης, τα έσοδα από την πώληση μετοχών που κατείχε σε συγγενή εταιρεία και, όπως τονίστηκε προηγουμένως, την πρώτη από τις τρεις πληρωμές αποζημιώσεων ύψους 30 εκατομμυρίων Ευρώ από τον Όμιλο Kering, που καταβλήθηκαν τον Ιανουάριο.

 

Η Luisa Delgado, CEO του Safilo Group, σχολίασε:

«Κατά το τρίτο τρίμηνο συνεχίσαμε περαιτέρω τον διεξοδικό επιχειρηματικό μας επαναπροσδιορισμό, σημειώνοντας συνεχή αύξηση των εσόδων, βελτίωση της λειτουργικής μας μόχλευσης και υγιείς ταμειακές ροές μέσω της προσήλωσης μας στην διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Η αύξηση πωλήσεων σε σταθερές ισοτιμίες το τρίτο τρίμηνο στο χαρτοφυλάκιό μας έφτασε υψηλά μονοψήφια νούμερα, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη και αποτελεσματική εξισορρόπηση του χαρτοφυλακίου αδειών σημάτων μας και της ανάπτυξης των ιδιόκτητων εμπορικών μας σημάτων, με τις Polaroid και Smith να παρουσιάζουν καλή ανάπτυξη και την Carrera να καταγράφει βελτιώσεις της υγείας του εμπορικού σήματός της και να αλλάζει στη νέα συλλογή.

Οι βασικές μας αγορές στην Ευρώπη και τη Νότιο Αμερική και νέες αγορές μας στη Μέση Ανατολή και το Μεξικό παρουσιάζουν ενθαρρυντική ανάπτυξη. Ο στρατηγικός μας επαναπροσανατολισμός στην Ασία, σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικής τοπικής αγοράς, προχωρά βάσει σχεδίου. Είμαστε ικανοποιημένοι από τις αντιδράσεις των πελατών μας στη νέα μας εμπορική στρατηγική και από την επέκταση του προγράμματος διάκρισης Smile.

Υπάρχει ικανοποίηση για την πρόοδο που σημειώνεται στο κτίσιμο αξίας των εμπορικών σημάτων, στο εμπορικό και προμηθευτικό δίκτυο, επιβεβαιώνοντας τις ευκαιρίες που εντοπίστηκαν στο Στρατηγικό Σχέδιο του 2020. Η νέα ηγετική μας ομάδα στον τομέα Προμήθειας Προϊόντων έχει αναλάβει σε παγκόσμιο επίπεδο τον έλεγχο των υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας, του σχεδιασμού, της κατασκευής και εφοδιασμού και έχει ξεκινήσει η υλοποίηση των πρώτων απλοποιήσεων του διεθνούς Κέντρου Διανομής καθώς και των νέων ροών παραγωγής στα Ιταλικά Εργοστάσια, ώστε να υπάρξει πρόοδος στις εσωτερικές αναθέσεις καθώς και να επιτευχθούν πρώιμα οφέλη στα προγράμματα εξοικονόμησης που εφαρμόζουμε.

Επίσης, αυτή τη σεζόν, οι συλλογές γυαλιών μας ήταν μεταξύ των πιο αγαπημένων και προβεβλημένων οπτικών παγκοσμίως, και περιελάμβαναν τα δημοφιλέστερα σε πωλήσεις εμβληματικά σχέδια της περιόδου.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στις βασικές στρατηγικές που στηρίζουν το Σχέδιο μας για το 2020. Υπό αυτή την έννοια, είμαι ευχαριστημένη με την συνολική πρόοδο που έχουμε και αποτελεί μια ηθική αναγνώριση για μένα να βλέπω το ανθρώπινο δυναμικό της Safilo ανά τον κόσμο να έχει αγκαλιάσει την βαθιά ανάγκη για αλλαγή και να δείχνει την παθιασμένη του προσήλωση να πάει τον Όμιλο μπροστά με επιτυχία».

Vicky StoukiComment